Privacy Policy

Alle rechten voorbehouden.

 

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Manon Consulting.

© all rights reserved

Terms Of Use

Gebruik van teksten van deze site, na schriftelijke toestemming, is alleen toegestaan met een duidelijke vermelding en verwijzing naar Manon

Consulting met een hyperlink naar de website

MANON CONSULTING 

Adviesbureau

Algemene voorwaarden

Afmelden

 

Afspraken dienen 24 uur voorafgaand aan de afspraak TELEFONISCH te worden afgemeld.

Bij niet tijdig afzeggen wordt de afspraak volledig in rekening gebracht.

 

Duur cursus/opleiding

 

Opleiding of cursus dienen binnen een jaar te zijn gevolgd tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Na deze periode komt deze automatisch te vervallen.

 

Betalingen Cursus/Opleiding

 

Alle betalingen dienen voorafgaand aan de cursus of opleiding volledig te zijn voldaan.

 

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Manon Consulting.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Manon Consulting niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

Manon Consulting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ontvangen persoonlijke gegevens zullen wij nooit delen met derde partijen op welke manier dan ook.

Copyright ©

 
X
Password:

FOUT PROBEER HET NIET MEER