Counselling

Inzicht -->

Mogelijkheden -->

Problemen / Beperkingen -->

Verandering / Oplossing

Coaching

Wat kan je wel

Wat kan je niet

Kwaliteiten & Gaven

Samen grenzen verkennen

Re-integratie

- Loopbaan coach

- Bepalen van (nieuwe) richting

- Aangesloten bij UWV

- PGB mogelijkheden

Psychose Tolk

 

Ik begrijp u en vertaal waar u last van heeft

Via deze website geven wij u een kijkje vanuit het nieuwe kennis/weten wat in de aardse boeken nog niet geschreven staat.

Hiermee krijgt u de gelegenheid om uw kennis/weten te verbreden middels o.a. cursussen en/of vakopleiding.

NIEUW: 1. Oplossing voor zieke bomen  2. Het X deeltje Binnenkort Yoga 24-13 !

Welkom op de  vernieuwde site van Manon Consulting.

MANON CONSULTING 

Angststoornissen?

Zelfhealing

van fysieke klachten

'ziekten'

Psychose

Gedachtestemmen

Hulp tegen

zelfmoord / zelfdoding

Medicijn

vanuit de ervaring

WELKOM

u i t b e h a n d e l d ?

Manon Official associate of The Brain Company 24-13

 
X
Password:

FOUT PROBEER HET NIET MEER